tờ khai thuế trước bạ xe ô tô

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ áp dụng cho tài sản như ô tô, xe máy, tàu, thuyền,…được ban hành kèm theo Nghị định 20/2019 ngày 21/02/2019 của Chính Phủ.

Đang xem: Tờ khai thuế trước bạ xe ô tô

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

https://cdn.travelhome.vn/uploaded/Others/2020/07/08/mau-to-khai-le-phi-truoc-ba-o-to-xe-may_0807150726.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

(Áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất))

<01> Kỳ tính thuế: □ Theo từng lần phát sinh

<02> Lần đầu □ <03> Bổ sung lần thứ □

A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:

<04> Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản):……………………………………….

<05> Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………..

<06> CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ định danh khác:……………………

<07> Ngày cấp:………………………………<08> Nơi cấp:…………………………………………

<09> Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

<10> Quận/huyện:………………………………<11> Tỉnh/thành phố:…………………………..

<12> Điện thoại:………………………………<13> Fax:………………..<14> Email:………….

<15> Đại lý thuế; hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền khai thay theo quy định của pháp luật (nếu có):    

<16> Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………….

<17> Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

<18> Quận/huyện: ………………………… <19> Tỉnh/Thành phố: ………………………………

<20> Điện thoại: …………………………<21> Fax: ………………………<22> Email:……….

<23> Hợp đồng đại lý thuế: số:………………………………………ngày………………………

XEM THÊM:  Top 12 Đặc Sản Hà Nội Làm Quà Cho Sài Gòn, 20 Món Đặc Sản Hà Nội Làm Quà Và Địa Chỉ Mua

I. TÀI SẢN

1. Loại tài sản:

Số Giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp (Đối với hồ sơ khai điện tử):.

2. Nhãn hiệu:…………………………………………………………………………………………………….

3. Kiểu loại xe :

4. Nước sản xuất:……………………………………………………………………………………………..

5. Năm sản xuất:……………………………………………………………………………………………….

6. Thể tích làm việc/Công suất:……………………………………………………………………………

7. Trọng tải:……………………………………………………………………………………………………..

8. Số người cho phép chở (kể cả lái xe):………………………………………………………………

9. Chất lượng tài sản:…………………………………………………………………………………………

10. Số máy:……………………………………………………………………………………………………..

11. Số khung:…………………………………………………………………………………………………..

12. Biển kiểm soát:…………………………………………………………………………………………….

13. Số đăng ký:………………………………………………………………………………………………..

14. Trị giá tài sản (đồng):…………………………………………………………………………………….

(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………………….)

15. Mẫu số hóa đơn:………………………………; 16. Ký hiệu hóa đơn:…………………..

Xem thêm: Nhận Sửa Nhà Sơn Trà Cú Chất Lượng, Nơi Sửa Nhà Trọn Gói Thanh Sơn Trà Cú Chất Lượng

Xem thêm: Đặc Sản Quy Nhơn Bình Định Mua Đặc Sản Quy Nhơn Ở Đâu, 5 Địa Điểm Mua Đặc Sản Quy Nhơn Uy Tín Nhất

;

17. Số hóa đơn:………………………………; 18. Ngày tháng năm: ………/……../……..

II. NGUỒN GỐC TÀI SẢN

1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng tài sản:………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………..

3. Thời điểm làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản:………………………………………………….

III. TÀI SẢN THUỘC DIỆN ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (lý do):…………………….

IV. GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN, GỒM:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

XEM THÊM:  Cổng Thông Tin Điện Tử T Hà Tĩnh Province, Tỉnh Hà Tĩnh

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số

…., ngày…… tháng……… năm………
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Hoặc TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN KHAI THAY

Họ và tên:

Mã hồ sơ:

B. THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho Cơ quan Thuế):

1. Trị giá tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng):…………………………………………………………

(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………)

2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): .

(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………………………….)

Nộp theo chương ………………. tiểu mục ……..

– Số tiền đã nộp (đồng):……………………………………………………………………………………..

(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………)

– Số tiền còn phải nộp (đồng):…………………………………………………………………………….

(Viết bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………)

3. Thông tin nộp tiền:

– Địa điểm nộp:………………………………………………………………………………………………..

– Tài khoản nộp:………………………………………………………………………………………………

4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày…tháng…năm…

Quá ngày … tháng … năm … người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế.

5. Miễn nộp lệ phí trước bạ (nếu có): thuộc diện được miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, ngày……… tháng……… năm ….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
…,. ngày … tháng … năm ……
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

XEM THÊM:  Top 10 Khu Du Lịch Bến Tre Nên Khám Phá, Bến Tre Có Gì Chơi

C. PHẦN TÍNH TIỀN CHẬM NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ (dành cho cơ quan thu tiền):

1. Số ngày chậm nộp lệ phí trước bạ:……………………………………………………………….

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (đồng):………………………………………………..

(Viết bằng chữ:……………………………………………………………………………………………….)

 

……, ngày …… tháng ……… năm…
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

*

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy hiện nay (Ảnh minh họa)
 

Hướng dẫn cách ghi tờ khai lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu tại Phần A. Người nộp thuế tự khai của Tờ khai lệ phí trước bạ – Mẫu số 02 – áp dụng đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất)

<01> Kỳ tính thuế: Tích vào ô theo từng lần phát sinh.

<02> Lần đầu: Tích vào ô lần đầu nếu khai lần đầu với trường hợp phát sinh mới.

Giá Thuê Xe Máy Đà Nẵng – Thuê Xe Máy Đà Nẵng Giá Rẻ
xe khách bắc kạn hà nội
Tác giả

Bình luận

LarTheme