Định Nghĩa Và Đặc Điểm Tài Sản Cố Định Nghĩa Và Đặc Điểm Tài Sản Cố Định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (251.79 KB, 54 trang )

Đang xem: đặc điểm tài sản cố định

CHƯƠNG ICÁC CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÁC NGÂN HÀNGI- Tài sản cố định 1- Khái niệm và đặc điểm của Tài sản cố định:

1.1: Khái niệm:

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có các nguồn lực kinh tế như: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu laođộng. Xét về thời gian hữu dụng và giá trị ban đầu, nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp được chia làm 2 loại, đó là TSCĐ và TSLĐ. TSCĐ là các nguồnlực kinh tế có giá trị ban đầu lớn và thời gian hữu dụng dài. Theo chuẩn mực kế toán Việt NamChuẩn mực 03,04- Quyết định của Bộtrởng Bộ Tài chính số 1492004QĐ-BTC ngày 31122001, một nguồn lực của doanh nghiệp được coi là TSCĐ phải có đủ 4 tiêu chuẩn sau:- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.-Nguyên giá tài sản phải đợc xác định một cách đáng tin cậy -Thời gian sử dụng ước tính trên một năm.-Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành. Đây là tiêu chuẩn để phân biệt công cụ lao động và TSCĐ, đây là mộtđiều rất quan trọng công tác quản lý và sử dụng TSCĐ và công cụ lao động. Chúng ta cần chú ý trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sảnriêng lẻ liên kết với nhau trong mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khácnhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện đợc chức năng hoạt động chính của nó là do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ phải quảnlý riêng từng bộ phận tài sản thì mới đợc coi là một TSCĐ hữu hình độc lập. Đối với con súc vật làm việc và cho sản phẩm thì từng con súc vật đợc coi là2TSCĐ. Đối với vờn cây lâu năm thì từng vườn cây được coi là TSCĐ.Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi ra có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thoả mãn cả hai điều kiện trên màkhơng hình thành TSCĐ hữu hình thì được coi là TSCĐ vơ hình. Để tìm hiểu sâu hơn về TSCĐ ta đi nghiên cứu đặc điểm của TSCĐ.

XEM THÊM:  Team Building Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Team Building Là Gì?

1.2: Đặc điểm của tài sản cố định:

Tài sản Cố định là cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, nó thể hiện năng lực sản xuất của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng đểtăng năng suất lao động, xã hội và phát triển kinh tế quốc dân. Do tiêu chuẩn về thời gian sử dụng TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳsản xuất kinh doanh khác nhau vẫn giữ nguyên được hình thái ban đầu đến khi hư hỏng. Trong quá trình sản xuất và sử dụng TSCĐ bị hao mòn dần, giátrị của TSCĐ chuyển dịch dần dần vào giá thành của sản phẩm làm ra thơng qua khấu hao.Ngồi ra TSCĐ là sản phẩm của lao động tức là vừa có giá trị và vừa giá trị sử dụng. Hay nói cách khác nó là hàng hố. Như vậy TSCĐ được muabán chuyển nhượng, trao đổi trên thị trường tư liệu sản xuất. Do đó việc sử dụng quản lý TSCĐ phải có biện pháp riêng. Mà điều đầu tiên là TSCĐ phảiđược phân loại và tính giá một cách hợp lý và chính xác.2.Phân loại và tính giá TSCĐ: 2.1: Phân loại Tài sản cố định:

XEM THÊM:  10 Thành Phố Trên Thế Giới Có Cảnh Đẹp Về Đêm Cực Đẹp Tại Đà Nẵng

a.Ý nghĩa, sự cần thiết phải phân loại Tài sản Cố định:

*

40 Công tác Kế toán Tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý Tài sản cố định tại Ngân hàng548371

Xem thêm: Homestay Momento Homestay – Momento Homestay Rooms: Pictures & Reviews

*

Xem thêm: Top 11 Quán Ăn Hàn Quốc Ngon Rẻ Ở Tphcm, No Thả Ga 15 Quán Hàn Cực Ngon

(382 KB) – 40 Công tác Kế toán Tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý Tài sản cố định tại Ngân hàng-54 (trang)

Giá Cơm Niêu Sài Gòn – Nhà Hàng Cơm Niêu Sài Gòn
Các Loại Ngũ Cốc Ăn Sáng ” Giá Tốt Tháng 3,, 2021, Ngũ Cốc Sáng Giá Tốt Tháng 3,, 2021
Tác giả

Bình luận

LarTheme