Top 15 Resort Phú Quốc Giá Rẻ, Khách Sạn Gần Bãi Biển Phú Quốc Giá Rẻ

*
*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 3″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Shells-Resort-Phú-Quốc.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Shells-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=150%2C100&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Shells-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Shells-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=120%2C80&ssl=1 120w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Shells-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=480%2C320&ssl=1 480w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Shells-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=810%2C540&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 4″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2019/04/khach-san-2.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2019/04/khach-san-2.jpg?resize=150%2C113&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2019/04/khach-san-2.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2019/04/khach-san-2.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 5″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chen-Sea-Resort-Spa-Phu-Quoc.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chen-Sea-Resort-Spa-Phu-Quoc.jpg?resize=150%2C113&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chen-Sea-Resort-Spa-Phu-Quoc.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chen-Sea-Resort-Spa-Phu-Quoc.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 6″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/La-Veranda-resort.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/La-Veranda-resort.jpg?resize=150%2C84&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/La-Veranda-resort.jpg?resize=768%2C431&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/La-Veranda-resort.jpg?resize=810%2C455&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 7″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Salinda-Resort-Phu-Quoc-Island.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Salinda-Resort-Phu-Quoc-Island.jpg?resize=150%2C90&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Salinda-Resort-Phu-Quoc-Island.jpg?resize=768%2C460&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Salinda-Resort-Phu-Quoc-Island.jpg?resize=810%2C485&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 8″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sasco-Blue-Lagoon-Resort.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sasco-Blue-Lagoon-Resort.jpg?resize=150%2C113&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sasco-Blue-Lagoon-Resort.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sasco-Blue-Lagoon-Resort.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 9″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Long-Beach-Resort-Phú-Quốc.jpg?w=1224&ssl=1 1224w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Long-Beach-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=150%2C113&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Long-Beach-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=1024%2C768&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Long-Beach-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Hình-ảnh-Long-Beach-Resort-Phú-Quốc.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

XEM THÊM:  mui ne bay resort
*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 10″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/khách-sạn-resort-phú-quốc-có-bãi-biển-riêng-7.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/khách-sạn-resort-phú-quốc-có-bãi-biển-riêng-7.jpg?resize=150%2C113&ssl=1 150w, https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/khách-sạn-resort-phú-quốc-có-bãi-biển-riêng-7.jpg?resize=768%2C576&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i1.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/khách-sạn-resort-phú-quốc-có-bãi-biển-riêng-7.jpg?resize=810%2C608&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 11″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Famiana-resort.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Famiana-resort.jpg?resize=150%2C104&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Famiana-resort.jpg?resize=768%2C533&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Famiana-resort.jpg?resize=810%2C562&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 12″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Mercure-Resort-tại-Phú-Quốc.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Mercure-Resort-tại-Phú-Quốc.jpg?resize=150%2C84&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Mercure-Resort-tại-Phú-Quốc.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Mercure-Resort-tại-Phú-Quốc.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 13″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sea-Sense-resort.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sea-Sense-resort.jpg?resize=150%2C100&ssl=1 150w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sea-Sense-resort.jpg?resize=768%2C512&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sea-Sense-resort.jpg?resize=120%2C80&ssl=1 120w, https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sea-Sense-resort.jpg?resize=480%2C320&ssl=1 480w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i2.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Sea-Sense-resort.jpg?resize=810%2C540&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″>

*

13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 14″ data-recalc-dims=”1″ data-lazy-srcset=”https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chez-Carole-Beach-Resort.jpg?w=1024&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chez-Carole-Beach-Resort.jpg?resize=150%2C84&ssl=1 150w, https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chez-Carole-Beach-Resort.jpg?resize=768%2C432&ssl=1 768w” data-lazy-sizes=”(max-width: 810px) 100vw, 810px” data-lazy-src=”https://i0.wp.com/travelhome.vn/wp-content/uploads/2017/03/Chez-Carole-Beach-Resort.jpg?resize=810%2C456&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> 13 resort đẹp (4-5*) “không muốn về” ở Phú Quốc 15″ data-recalc-dims=”1″>Nếu bạn hỏi resort Phú Quốc nào đẹp nhất hiện nay thì đó chính là JW MarriottNếu bạn hỏi resort đẹp nhất Phú Quốc hiện nay là resort nào thì đó chính là cái này nhaPhú Quốc có cả thiên đường rì zọt, nhưng tất cả bây giờ đều lùi về hàng sau để nhường chỗ cho cái thằng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort này đứng lên vị trí số 1 rồi bạn ơi. Nếu bạn mà có 1 đêm ngủ tại JW Marriott Phu Quoc thì phải nói là đã một đời sống đẹp đó nghe. Đây là một khu nghỉ dưỡng cực đỉnh của đỉnh, siêu của siêu VIP tại đảo Phú Quốc, nó nằm tít dưới Bãi Khem thuộc Tt. An Thới ở phía Nam đảo Phú Quốc.

Đang xem: Resort phú quốc giá rẻ

Xem thêm: Fusion Resort Phu Quoc Reviews & Deals, Fusion Resort Phu Quoc

Xem thêm: Sea Horse Resort $168 ($̶1̶7̶9̶), Sea Horse Resort, San Clemente

Trên là những khu resort đẹp nhất ở đảo Phú Quốc hiện nay để mọi người lựa chọn. Nếu bạn nào vẫn còn đang lăn tăn đi Phú Quốc nên đặt khách sạn hay đặt resort thì phải xem ngày bài review dưới đây (recommend – chớ bỏ qua nha nha):

<Đi Phú Quốc> nên ở resort or khách sạn nào đẹp + rẻ

Sau khi đọc xong, chắc chắn là bạn sẽ hiểu vì sao nên thuê resort Phú Quốc để ở. Nhưng nếu bạn vẫn khăng khăng muốn tìm một vài địa chỉ khách sạn có giá rẻ hơn vì resort 4-5 sao tại Phú Quốc giá quá mắc, thế thì check ngay bài giới thiệu về 9 khách sạn Phú Quốc giá siêu siêu rẻ được nhiều người check mà cũng đẹp mê ly của mình nha.

Từ khóa: review những resort đẹp ở đảo phú quốc, resort 4-5 sao đẹp nhất phú quốc, kinh nghiệm thuê phòng resort

eden resort
vinh suong resort
Tác giả

Bình luận

LarTheme