Rạp Crescent Mall – Lịch Chiếu Phim Cgv Crescent Mall

*

Từ thứ hai đến thứ sáu

thứ hai, thứ ba, thứ năm

thứ tư vui vẻ

thứ sáu, thứ bảy,& chủ nhật và ngày lễ

Thành Viên Từ 22 Tuổi Trở Xuống, Sở Hữu Thẻ U22, Tại Rạp

trẻ em

suất chiếu đầu tiên, học sinh, sinh viên

người lớn

trẻ em

học sinh, sinh viên (trước 17:00), Người Cao Tuổi

người lớn

65.000 60.000 70.000 85.000 75.000 70.000 80.000 105.000

PHỤ THU:

Ghế VIP:

+5.000 ( Miễn phụ thu cho U22 )

Deluxe:

+10.000

Sweetbox :

+25.000 (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật )+15.000 (Thứ Tư )

3D :

+30.000 (Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm)+50.000 (Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày Lễ )

l”amour

Lưu ý :

– Dành cho khách hàng tại rạp L”amour, trà và cà phê được phục vụ miễn phí 30 phút/1 lần trong suốt suất chiếu. Thức ăn nhẹ được phục vụ 1 lần vào đầu suất chiếu.- Vui lòng xuất trình thẻ thành viên CGV trước khi mua vé để được tích điểm.- Giá vé khi đặt vé trực tuyến trên website và ứng dụng CGV là giá vé người lớn. Các loại vé như học sinh-sinh viên, vé trẻ em, vé người cao tuổi, vé U22 vui lòng mua trực tiếp tại quầy.- Vé trẻ em chỉ xuất khi có sự hiện diện của trẻ dưới 1m3 và trên 2 tuổi.- Vé người cao tuổi chỉ dành cho khách hàng từ 55 tuổi trở lên. Vui lòng xuất trình CMND khi mua vé.- Vui lòng xuất trình thẻ học sinh-sinh viên để mua vé ưu đãi.

Đang xem: Rạp crescent mall

Lịch chiếu phim tại CGV Crescent Mall hôm nay 04/04

C13
IMDB

*

GODZILLA VS. KONG

113 phút
2D Phụ Đề Việt
19:20 20:00 21:45 22:25
2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour
18:45 21:10
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
20:40 23:00
P
IMDB

*

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2)

130 phút
2D Phụ Đề Việt
19:30 22:10
C18
IMDB

*

CÔ GÁI TRẺ HỨA HẸN

112 phút 30 giây
2D Phụ Đề Việt
22:30
18
IMDB

*

SIÊU TRỘM

118 phút
2D Phụ Đề Việt
22:40
C18
IMDB

ẤN QUỶ

100 phút
2D Phụ Đề Việt
20:30
P
IMDB

KHÁT VỌNG ĐỔI ĐỜI

115 phút
2D Phụ Đề Việt
19:00
C13
IMDB

Bố Già

128 phút
2D Phụ Đề Anh
19:50
C16
IMDB

SONG SONG

105 phút
2D Phụ Đề Anh
21:25
C13
IMDB

GODZILLA VS. KONG

113 phút
2D Phụ Đề Việt
09:50 10:25 12:05 12:45 14:30 16:55 17:35 19:20 20:00 21:45 22:25
2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour
11:30 14:00 16:20 18:45 21:10
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
11:00 13:25 15:50 20:40
P
IMDB

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2)

130 phút
2D Phụ Đề Việt
10:10 11:20 14:10 16:50 19:30 22:10
P
IMDB

RAYA VÀ RỒNG THẦN CUỐI CÙNG

114 minutes
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
18:15
C16
IMDB

SONG SONG

105 phút
2D Phụ Đề Anh
10:00 12:10 16:45 21:25
18
IMDB

SIÊU TRỘM

118 phút
2D Phụ Đề Việt
13:20 18:00 22:35
C18
IMDB

ẤN QUỶ

100 phút
2D Phụ Đề Việt
11:10 15:45 20:30
C13
IMDB

Bố Già

128 phút
2D Phụ Đề Anh
12:50 15:00 19:50
C18
IMDB

CÔ GÁI TRẺ HỨA HẸN

112 phút 30 giây
2D Phụ Đề Việt
15:30 22:25
P
IMDB

KHÁT VỌNG ĐỔI ĐỜI

115 phút
2D Phụ Đề Việt
14:20 19:00
P
IMDB

Ối Trời Ơi! Chuyến Phiêu Lưu Đầy 'Thú' Vị!

85 phút
2D Lồng Tiếng Việt
17:50
C13
IMDB

GODZILLA VS. KONG

113 phút
2D Phụ Đề Việt
09:50 10:25 12:05 12:45 14:30 16:55 17:35 19:20 20:00 21:45 22:25
2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour
11:30 14:00 16:20 18:45 21:10
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
11:00 13:25 15:50 20:40
P
IMDB

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2)

130 phút
2D Phụ Đề Việt
10:10 11:20 14:10 16:50 19:30 22:10
P
IMDB

RAYA VÀ RỒNG THẦN CUỐI CÙNG

114 minutes
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
18:15
C16
IMDB

SONG SONG

105 phút
2D Phụ Đề Anh
10:00 12:10 16:45 21:25
C18
IMDB

ẤN QUỶ

100 phút
2D Phụ Đề Việt
11:10 15:45 20:30
18
IMDB

SIÊU TRỘM

118 phút
2D Phụ Đề Việt
13:20 18:00 22:35
C13
IMDB

Bố Già

128 phút
2D Phụ Đề Anh
12:50 15:00 19:50
C18
IMDB

CÔ GÁI TRẺ HỨA HẸN

112 phút 30 giây
2D Phụ Đề Việt
15:30 22:25
P
IMDB

KHÁT VỌNG ĐỔI ĐỜI

115 phút
2D Phụ Đề Việt
14:20 19:00
P
IMDB

Ối Trời Ơi! Chuyến Phiêu Lưu Đầy 'Thú' Vị!

85 phút
2D Lồng Tiếng Việt
17:50
C13
IMDB

GODZILLA VS. KONG

113 phút
2D Phụ Đề Việt
09:50 10:25 12:05 12:45 14:30 16:55 17:35 19:20 20:00 21:45 22:25
2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour
11:30 14:00 16:20 18:45 21:10
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
11:00 13:25 15:50 20:40
P
IMDB

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2)

130 phút
2D Phụ Đề Việt
10:10 11:20 14:10 16:50 19:30 22:10
P
IMDB

RAYA VÀ RỒNG THẦN CUỐI CÙNG

114 minutes
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
18:15
C16
IMDB

SONG SONG

105 phút
2D Phụ Đề Anh
10:00 12:10 16:45 21:25
18
IMDB

SIÊU TRỘM

118 phút
2D Phụ Đề Việt
13:20 18:00 22:35
C18
IMDB

ẤN QUỶ

100 phút
2D Phụ Đề Việt
11:10 15:45 20:30
C13
IMDB

Bố Già

128 phút
2D Phụ Đề Anh
12:50 15:00 19:50
C18
IMDB

CÔ GÁI TRẺ HỨA HẸN

112 phút 30 giây
2D Phụ Đề Việt
15:30 22:25
P
IMDB

KHÁT VỌNG ĐỔI ĐỜI

115 phút
2D Phụ Đề Việt
14:20 19:00
P
IMDB

Ối Trời Ơi! Chuyến Phiêu Lưu Đầy 'Thú' Vị!

85 phút
2D Lồng Tiếng Việt
17:50
C13
IMDB

GODZILLA VS. KONG

113 phút
2D Phụ Đề Việt
09:50 10:25 12:05 12:45 14:30 16:55 17:35 19:20 20:00 21:45 22:25
2D Phụ Đề Việt | Rạp Lamour
11:30 14:00 16:20 18:45 21:10
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
11:00 13:25 15:50 20:40
P
IMDB

HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN (PHẦN 2)

130 phút
2D Phụ Đề Việt
10:10 11:20 14:10 16:50 19:30 22:10
P
IMDB

RAYA VÀ RỒNG THẦN CUỐI CÙNG

114 minutes
2D Phụ Đề Việt | Rạp Cine & Living Room
18:15
C16
IMDB

SONG SONG

105 phút
2D Phụ Đề Anh
10:00 12:10 16:45 21:25
18
IMDB

SIÊU TRỘM

118 phút
2D Phụ Đề Việt
13:20 18:00 22:35
C18
IMDB

ẤN QUỶ

100 phút
2D Phụ Đề Việt
11:10 15:45 20:30
C13
IMDB

Bố Già

128 phút
2D Phụ Đề Anh
12:50 15:00 19:50
C18
IMDB

CÔ GÁI TRẺ HỨA HẸN

112 phút 30 giây
2D Phụ Đề Việt
15:30 22:25
P
IMDB

KHÁT VỌNG ĐỔI ĐỜI

115 phút
2D Phụ Đề Việt
14:20 19:00
P
IMDB

Ối Trời Ơi! Chuyến Phiêu Lưu Đầy 'Thú' Vị!

85 phút
2D Lồng Tiếng Việt
17:50

Hỏi đáp về rạp CGV Crescent Mall (25)

Vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi đặt câu hỏi

Lịch chiếu phimBảng giá vé
Gửi
V
vang

GODZILLA VS. KONG bé 3 tuổi vào xem cùng người lớn dc ko bạn

2 ngày trước
Bá Thiết Quản trị viên

Không bạn nha, 13 tuổi mới vào xem phim này được

2 ngày trước
N
Ngọc

Bố Già trẻ 5t được xem không

1 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

13 tuổi mới xem được nha bạn

1 tuần trước
MT
Mai Trang

Mình 14 tuổi, xem phim Bố Già, đem thẻ HS có được giảm giá ko ạ

1 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

Được nha em

1 tuần trước
NA
Nhật anh

Godzilla vs kong 28/3 có giờ nào khoảng 2h 3h k ạ

2 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

Bấm lịch chiếu xem đi em ơi!

2 tuần trước
T
Toàn

Cho em hỏi là làm thẻ U22 lần đầu thì ngay lần đi coi đó có được giảm giá 55k không ạ, hoặc em không có thẻ U22 thì em dùng thẻ sinh viên có được giảm 55k không ạ ? ( em đi từ thứ 2 đến thứ 6)

2 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

Lần đầu làm thẻ nếu có thẻ liền thì áp dụng, còn không em phải dùng tạm thẻ sinh viên trước nha

2 tuần trước
T
Tr

Cho em hỏi sao không có lịch chiếu từ hôm 19-24/3 vậy ạ? Em cảm ơn

2 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

Lịch chiếu đang cập nhật em nha. Ngày mai em quay lại nhé

2 tuần trước
PV
Phương vy

Gái hìa lắm chiêu từ bao nhiu tuổi đc xem ạ

3 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

16 tuổi trở lên nha em

3 tuần trước
T
Tr

Cho em hỏi lịch chiếu trên đây là đã cập nhật chính xác phải không ạ? Vì thường lịch chiếu mới cho ngày hôm sau chỉ cập nhật trước từ 1-2 ngày ạ. Em cảm ơn

3 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

Chính xác rồi em nha

3 tuần trước
L
Liên

Cho e hỏi thứ 4 là bao nhiu 1 vé ạ

3 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

Bảng giá vé ghi rất rõ: Thứ 4 vui vẻ đồng giá 75k.

Vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra câu hỏi!

3 tuần trước
H
Hậu

Trẻ em 7,9 tuổi có dc xem bố già của trấn thành không

4 tuần trước
Bá Thiết Quản trị viên

13 tuổi trở lên bạn nha

4 tuần trước

Khuyến mãi rạp CGV Crescent Mall

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng CGV trong suốt năm qua! nâng hạng VIP & VVIP 2021 với hạn mức giảm

HAPPY OX YEAR – HAPPY OX COMBO

Tính Năng Online Dành Cho VIP/VVIP

CGV Culture Day

Easy Online – Easy Payment

Dream Party Package

Ảnh Cưới Ấn Tượng Cùng CGV

Đồng Giá Online, “Xơi” Bắp Rang Thoải Mái

Giới thiệu rạp CGV Crescent Mall

Rạp CGV Crescent Mall toạ lạc tại tầng 5, trung tâm thương mại Crescent Mall, nằm ở bên cạnh Food Court và đối diện Game Center. CGV Crescent Mall là rạp chiếu phim mang tiêu chuẩn quốc tế về không gian, chỗ ngồi và cả hệ thống âm thanh, hình ảnh của CGV Cinemas.

Xem thêm: Quán Ngon Đội Cấn, Hà Nội, Tổng Hợp 20 Món Ngon Khu Vực Đội Cấn

*

CGV Crescent Mallcó hệ thống phòng chiếu mới và hiện đại bậc nhất với 8 phòng chiếu, hơn 1,200 ghế ngồi trên diện tích hơn 2000 m2. Chính sự rộng rãi đó đã mang lại một không gian hoàn toàn thoải mái cho khán giả khi đến đây thưởng thức điện ảnh. Hệ thống âm thanh kỹ thuật số 7.1 hỗ trợ tối đa cho các bộ phim, phiêu lưu tạo nên cảm giác sống động, chân thực. Ngoài ra, rạp không quá đông nên khách đến rạp có thể thoải mái, không phải chen chúc xếp hàng chờ mua vé hay bắp rang như các hệ thống rạptrong thành phố. Nhân viên phục vụ tận tình niềm nở cũng góp phần tạo ấn tượng tốt cho rạp CGVCrescent Mall.

Xem thêm: blossom resort đà nẵng

*

Như những rạp kết hợp trong tổ hợp thương mại khác, khán giả hoàn toàn có thể kết hợp buổi xem phim với shopping hoặc đi dạo trong mall, hay siêu thị Giant ở tầng dưới. Đặc biệt hơn, vị trí trên đại lộ Nguyễn Văn Linh với nhiều không gian thoáng, đẹp như Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao biếnCGVCrescent Mallthành địa điểm lý tưởng cho chuyến vui chơi cuối tuần. Bởi vậy, nhược điểm xa trung tâm củaCGVCrescent Mallđôi lúc là một lợi thế khi bạn muốn vừa xem phim, vừa nghỉ ngơi, thoát khỏi không khí xô bồ phía trung tâm thành phố.

Giới Trẻ Phát Sốt Với Quán “ Mì Bay Tphcm, Có Bay Được Không
Rạp Galaxy Quang Trung Ngày 06/03/2021, Galaxy Cinema
Tác giả

Bình luận

LarTheme