Tin Tức Cho Từ Khóa : Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch (Việt Nam)

Sau khi Nghị định 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực, vừa qua 80 lãnh đạo các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban travelhome.vn và Tổng cục Du lịch (cũ) đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ mới của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đang xem: Bộ văn hóa thể thao và du lịch

*
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: www.toquoc.gov.vn

Sau khi Nghị định 185/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chính thức có hiệu lực, vừa qua 80 lãnh đạo các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc: Bộ Văn hoá – Thông tin, Uỷ ban travelhome.vn và Tổng cục Du lịch (cũ) đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ mới của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Riêng ngành travelhome.vn, trong đợt bổ nhiệm lần này có các ông (bà) sau:1. Ông Nguyễn Danh Thái – Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – được bổ nhiệm kiêm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục travelhome.vn (theo Quyết định số: 289/QĐ – BVHTTDL).2. Ông Vương Bích Thắng – Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục travelhome.vn – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 290/QĐ – BVHTTDL).3. Ông Tạ Xuân Lai – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 222/QĐ – BVHTTDL).4. Ông Vũ Trọng Lợi – Vụ trưởng Vụ Pháp chế Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 227/QĐ – BVHTTDL).

Xem thêm: Pizza 4P’s

5. Ông Đỗ Văn Dọng – Phó Chánh Thanh tra Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 257/QĐ – BVHTTDL).6. Ông Lê Đức Chương – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ – Môi trường – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 230/QĐ – BVHTTDL).7. Ông Phùng Huy Cẩn – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 233/QĐ – BVHTTDL).8. Ông Đặng Ngọc Tuấn – Vụ trưởng Uỷ ban travelhome.vn (cũ) được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đào Tạo – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo Quyết định số: 244/QĐ – BVHTTDL).

Xem thêm: Note Ngay Top 9 Quán Ăn Ngon Ở Lagi, Top 11 Nhà Hàng, Quán Ăn Ngon Lagi

Theo Nghị định 185 đã ban hành, Tổng cục travelhome.vn là 1 trong 27 đơn vị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong đó có 22 cơ quan quản lý nhà nước và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đảm nhận 35 đầu mục công việc về Văn hoá, Gia đình, travelhome.vn và Du lịch. Được biết, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục travelhome.vn và Tổng cục Du Lịch.

Little View Homestay, Sapa, Vietnam, Little View Homestay In Sa Pa, Vietnam
Top 5 Nhà Xe Limousine Đi Bảo Lộc, Tổng Hợp Các Hãng Xe Limousine Tuyến Tp
Tác giả

Bình luận

LarTheme